Ozyesilyurt Tarım Makinaları
BİZDEN HABERLER /2017 DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI
/ 2017 DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBE BAŞVURULARI BAŞLADI

2017 yılı Damızlık düve yetiştiriciliği için %50 hibe uygulamasına yönelik desteklenecek iller Bakanlık makamının 31.01.2017 tarih ve 94390031-604-297-36 sayılı oluru ile Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon  illerinde uygulanacaktır. Hibe başvuruları 6 Şubat – 6 Mart 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak şekilde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, Bakanlık ilgili veri sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması konularında Hibe desteği başvuruları başlamıştır.
Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenmiş olan illerde 2016-2018 yılları arasında; yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi buzağı alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır;

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI

 HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

50

Yeni Yatırım

Kapasite artırımı/rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI     

50

Damızlık dişi buzağı alımı

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

50

Yem Karma makinesi ve Gübre Sıyırıcı

 

BAŞVURU YAPILABİLECEK YATIRIM KONULARI

Yeni Yatırım (*)

Ahır yapımı

Buzağı Alımı

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Ahır Kapasite Artırımı / Rehabilitasyon

Buzağı Alımı

Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcısı alımı

ALTERNATİF 1

ALTERNATİF 2

 

ALTERNATİF 3

 

ALTERNATİF 4

 

 

Not: Kapasiteye uygun Gübre Çukuru ve biyogüvenlik tedbirleri uyarınca kapı önlerinde dezenfeksiyon çukuru zorunludur.

(*) Yeni yatırım projelerinde üç yatırım konusunda da başvuru yapılması zorunludur.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir?

Kararda belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere;

  1. Gerçek kişiler
  2. Tüzel kişiler

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek veya tüzel yatırımcılar,

 Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar;

a) Başvuru sahibi yetiştirici veya tüzel kişiliklerin, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işleme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.
b) Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
ç) Yatırımcılar yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
c) Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler.
d) Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir.
e) Aynı parsel için büyüklüğü ne olursa olsun 2. bir yatırımcı tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
f) Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı parsel için tekrar başvuru yapılamaz.

Ayrıca;

-Hibe programının yürürlükte olduğu dönemler içinde projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan işletmeler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar.
-Her proje sahibi, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir.
-Projeden şirket ortağı olarak yararlanan yatırımcı şirket ortaklığından ayrılsa dahi yatırımdan bir daha yararlanamaz.

Kaynaklar;
a) 27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)”


YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER

ARA