Ozyesilyurt Tarım Makinaları
DESTEKLER /KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
AÇIKLAMA
DOSYA İNDİR

TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/37)

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21.10.2016 tarih ve 29864 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi; 04.12.2016

Başvuru Yeri www.tarim.gov.tr (KKYDP Online Başvuru) https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

Kimler Başvurabilir; Gerçek, tüzel kişiler ve Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,

%50 Hibe Verilecek Yatırım Konuları:

Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, 2.000.000 Türk Lirası,

Soğuk hava deposu, 1.500.000 Türk Lirası,

Çelik silo, 1.500.000 Türk Lirası,

Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 2.000.000 Türk Lirası,

Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, 2.000.000 Türk Lirası,

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, en az 30.000TL, en fazla 500.000TL


YOL TARİFİ

MAİL GÖNDER

ARA